אודות התוכנית

חזון ומטרות

לעבודה תפקיד מרכזי בחברה ובכלכלה. היא גם מהווה חלק חשוב בחיי הפרט; רובנו מבלים את רוב שעות הערות שלנו בעבודה. אין פלא, על כן, שהמחקר האקדמי בנושא העבודה מתקיים במגוון דיסיפלינות: כלכלה, סוציולוגיה, משפטים, מינהל עסקים, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, עבודה סוציאלית ועוד. כל אחת מהדיסיפלינות מתמקדת בהיבט אחד של עבודה או יחסי עבודה. הוכנית לימודי עבודה, היא תכנית חדשה וחדשנית, פרי שיתוף פעולה של מספר פקולטות (מדעי החברה, משפטים, מינהל עסקים), שמטרתה לחשוף את התלמידים למגוון ההיבטים של הנושא. התכנית תיפתח לראשונה בשנת הלימודים הקרובה (תשע״ט).

הלימודים יעסקו, בין השאר, בזכויות עובדים, כלכלת עבודה, דיני עבודה, האיזון בין עבודה לפנאי/משפחה, סוציולוגיה של העבודה, השינויים בעולם העבודה בעידן הדיגיטלי , פילוסופיה של העבודה, התארגנות בארגוני עובדים ויחסי עבודה קיבוציים, הקשר בין עבודה לבין תהליכים רחבים כמו מדיניות הגירה ושוויון מגדרי, ועוד.

מאחר שהתכנית הינה בינתחומית ומאתגרת, התכנית בלימודי עבודה היא תכנית המוגבלת ל-25 סטודנטים בשנה, עם רף קבלה גבוה יחסית.

מבנה כללי של התוכנית

התכנית בלימודי עבודה היא תכנית לתואר בוגר (במתכונת דו-חוגית). שנה א' כוללת מבואות לתחומים העיקריים המרכיבים את לימודי העבודה: סוציולוגיה, מדעי ההתנהגות, משפטים וכלכלה, וכן קורס מבוא בסטטיסטיקה. תלמידים שילמדו מבואות אלה בחוג השני שלהם יהיו פטורים מקורסים אלו וילמדו (בהמשך) קורסי בחירה במקומם. בנוסף, שנה א' כוללת קורס ייעודי לתלמידי התוכנית של מבוא ללימודי עבודה.

שנה ב' כוללת העמקה בזוויות השונות של לימודי העבודה: דיני עבודה, כלכלת עבודה, מדעי ההתנהגות, וסוציולוגיה של העבודה. התלמידים ילמדו קורסים אלה ביחד עם התלמידים בפקולטות השונות (כלומר ישתלבו בקורסים ביחד עם תלמידי הפקולטה המתמחה בכך). כמו כן, שנה ב' כוללת קורס ייעודי לתלמידי התוכנית בנושא יחסי עבודה – קורס חדש שמטרתו חשיפה לתחום מובחן זה, שעניינו בעיקר היחסים הקיבוציים בין ארגוני עובדים למעסיקים. בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בקורס שיטות מחקר (סטודנטים שלומדים קורס כזה במסגרת החוג השני יהיו פטורים ממנו וילמדו במקומו קורס בחירה).

שנה ג' כוללת שני קורסים ייחודיים לתוכנית, שיילמדו בקבוצה קטנה: סמינר בנושא לימודי עבודה, וקורס שעוסק ביישוב סכסוכים (משא ומתן, גישור ועוד) בהקשר של יחסי עבודה – או לחלופין קורס קליני שיכלול התמחות בארגונים רלבנטיים ולצידה הנחיה ורפלקציה על תובנות שעולות מהשטח. בנוסף, שנה ג' כוללת קורסי בחירה ממגוון רחב של קורסים קיימים בפקולטות השונות אשר קשורים ללימודי עבודה מזוויות שונות.

מומלץ במיוחד לשלב את לימודי התוכנית בלימודי עבודה לימודי כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, משפטים או עבודה סוציאלית. עם זאת כמעט כל שילוב אחר אפשרי גם כן.