מידע למתעניינים

 

למה ללמוד?

התכנית מיועדת להקנות היכרות עם תחום העבודה, על מימדיו השונים, תוך חשיפה רחבה למגוון דיסיפלינות הנוגעות בתחום. בהתאם, התוכנית כוללת העמקה במידה גבוהה במגוון ההיבטים של העבודה – משפטיים, סוציולוגיים, כלכליים, פסיכולוגיים ועוד. תלמידים אשר לומדים באחד מתחומי הידע הרלבנטיים (פסיכולוגיה, כלכלה וכדומה), ומתעניינים גם בלימודי עבודה, יוכלו לשלב לימודים אלו וכך להחשף להיבטים האחרים של התחום (בין אם כתואר דו-חוגי, למשל כלכלה ולימודי עבודה, או כתואר משותף, למשל משפטים ולימודי עבודה). בנוסף לכך, תלמידים בעלי עניין בלימודי עבודה אשר מבקשים ללמוד את התחום כדי להרחיב אופקים יוכלו לעשות כן, ובהמשך להתמקד בתחום ידע ספציפי ברמת המוסמך.

בצד הלימוד העיוני, לימודי עבודה צפויים לתרום תרומה מעשית למי שמבקש לעסוק במשאבי אנוש, גישור, ארגון עובדים, שירותים לעובדים – או להתמחות בהיבטי עבודה במסגרת עיסוק באחד מתחומי הידע (דיני עבודה, כלכלת עבודה וכולי). התוכנית תהווה בסיס חשוב ומועיל למי שמעוניין לעסוק בניהול משאבי אנוש או בתחומים קרובים אחרים, כאמור לעיל. זאת תוך העשרה רחבה, במגוון ההיבטים של עבודה ויחסי עבודה.