אודות התוכנית

חזון ומטרות

לעבודה תפקיד מרכזי בחברה ובכלכלה. היא גם מהווה חלק חשוב בחיי הפרט; רובנו מבלים את רוב שעות הערות שלנו בעבודה. אין פלא, על כן, שהמחקר האקדמי בנושא העבודה מתקיים במגוון דיסיפלינות: כלכלה, סוציולוגיה, משפטים, מינהל עסקים, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, עבודה סוציאלית ועוד. כל אחת מהדיסיפלינות מתמקדת בהיבט אחד של עבודה או יחסי עבודה. הוכנית לימודי עבודה, היא תכנית חדשה וחדשנית, פרי שיתוף פעולה של מספר פקולטות (מדעי החברה, משפטים, מינהל עסקים), שמטרתה לחשוף את התלמידים למגוון ההיבטים של הנושא. התכנית תיפתח לראשונה בשנת הלימודים הקרובה (תשע״ט).

הלימודים יעסקו, בין השאר, בזכויות עובדים, כלכלת עבודה, דיני עבודה, האיזון בין עבודה לפנאי/משפחה, סוציולוגיה של העבודה, השינויים בעולם העבודה בעידן הדיגיטלי , פילוסופיה של העבודה, התארגנות בארגוני עובדים ויחסי עבודה קיבוציים, הקשר בין עבודה לבין תהליכים רחבים כמו מדיניות הגירה ושוויון מגדרי, ועוד.

מאחר שהתכנית הינה בינתחומית ומאתגרת, התכנית בלימודי עבודה היא תכנית המוגבלת ל-25 סטודנטים בשנה, עם רף קבלה גבוה יחסית.